m1m

Masyhur 1Malaysia merupakan gabungan Persatuan Tatihseni Malaysia (PPM-007-14-05022014), Persatuan Belia Kota Gagasan (PPBM6546/10) & Noraniza Idris Production Ventures Sdn. Bhd. (841132-U).

NIPV

Mashur 1Malaysia mempunyai 7 jenis pendekatan modul pembelajaran yang berbeza  berjudul MASYHUR 1MALAYSIA diterbitkan dan modul ini digunakan semasa pengisian modul bengkel bagi siri jelajah Malaysia, Akar Kita Zapin.

PERSATUAN TATIHSENI MALAYSIA

Persatuan Tatihseni Malaysia (PPM-007-14-05022014) merupakan sebuah persatuan


 

TATIHSENI 3

PERSATUAN BELIA KOTA GAGASAN

Persatuan Belia Kota Gagasan (PPBM6546/10) merupakan sebuah persatuan belia

persatuan belia kota gagasan

Sasaran & Penglibatan Peserta Sepanjang Siri Jelajah Akar Kita Zapin Berpandukan Modul MASYHUR 1MALAYSIA

  • Masyhur 1Malaysia (M1M) berperanan mengerakkan program ekslusif, ilhamrasa Noraniza Idris yang merupakan seorang penggerak budaya & pengasas kepada bahan rujukan Masyhur 1Malaysia.
  • Menerusi Siri Jelajah Malaysia Akar Kita Zapin yang berpandukan modul Masyhur 1Malaysia berteraskan seni dan budaya zapin  telah  menjadi “One Stop Cultural And Tourism Centre”  sebagai matlamat pengembangan senibudaya zapin yang ditransformasikan kepada program modal insan secara turun padang.
  • Dengan kejayaan program tersebut,  Siri Jelajah Malaysia Empayar Akar Kita Zapin Nusantara 2014 diteruskan pada tahun 2015 dan menjadi acara tahunan kami dengan sasaran penyertaan peserta seramai 12,000 orang ke bengkel kesenian yang diadakan secara percuma.  Penganjuran program ini juga sebagai pengisian My Fest 2015 dengan pengisian yang lebih padat dan mantap berbanding 2014. berikut merupakan statistik bagi penyertaan peserta bagi tahun 2014 & 2015:

Picture1

Picture2

Picture3

Picture4

Berikut merupakan jadual yang menunjukkan perbezaan graf pengunjung bagi tahun 2014 & 2015. Bagi tahun 2015, dimana merupakan tahun kedua siri jelajah Malaysia bagi program Akar Kita Zapin menunjukkan peningkatan dari segi sambutan dari orang awam dan juga bilangan peserta.

Picture5

Program Akar Kita Zapin mula mendapat sambutan dari kaum lain di Malaysia dimana, terdapat penambahan peratusan untuk kaum lain seperti Cina, India & Lain-lain bagi tahun 2015. Ini membuktikan bahawa budaya mampu menyatukan kita 1Malaysia walaupun ‘mentality’ setengah manusia bahawa zapin hanya untuk kaum Melayu. Kita di Malaysia hidup sebagai sebuah negara perpaduan yang bersatu. Maka, tiada salahnya untuk sesiapa menceburi dan berjinak di dalam dunia seni zapin ini.

Picture6

Berdasarkan graf, sambutan yang paling tinggi merupakan di Sri Manjung, Perak. Manakala,

Picture7

JADUAL ( 4 ) : TABURAN KEHADIRAN PENGUNJUNG (PESERTA) 

Picture8

JADUAL ( 5 ) : PURATA PERATUSAN KEHADIRAN PENGUNJUNG (PESERTA
PROGRAM & PESERTA LUAR “WALK IN”) DI LOKASI 3 HARI

Picture9

JADUAL ( 6 ) : TABURAN PENGUNJUNG MENGIKUT UMUR

Picture11